Svatováclavská rotunda na Malé Straně

Do rotundy teď a z pohodlí svého domova prostřednictvím virtuální prohlídky.

Všimněte si v pravé části videa znaku "i". Pokud na něj "kliknete", dozvíte se další zajímavé informace o zrekonstruovaném prostoru rotundy.

Malostranská rotunda svatého Václava v Praze – Reprezentativní publikace vydaná Národním památkovým ústavem

Projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava získal odborné ocenění Europa Nostra a umístil se na třetím místě v hlasování evropské veřejnosti. V roce 2017 byl projekt oceněn Národním památkovým ústavem a českou veřejností. Od rektora Univerzity Karlovy obdrželi řešitelé projektu Cenu Miloslava Petruska za prezentaci.

Projekt

Psal se rok 2014. Od objevení jednoho z nejvýznamnějších nálezů posledního století na území Prahy uplynulo bezmála 10 let. Rotunda sice od svého objevení v roce 2004 skrývala ještě mnoho, ale potřebné milióny korun na dokončení archeologického průzkumu, rekonstrukci a zpřístupnění fakultě chyběly. Situace se ale změnila s vyhlášením grantového programu finanční podpory zemí EHP a Norska. Tehdy čerstvě jmenovanému proděkanovi pro PRopagaci Dr. Martinu Vlachovi se podařilo sestavit tým, který vypracoval žádost s názvem “Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze”. Tým téměř rok čekal na rozhodnutí. Z podaných 209 žádostí bylo schváleno pouze 26. Mezi nimi i projekt na záchranu rotundy. Ten byl spuštěn symbolicky 1. ledna 2015.

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na téměř 10 milionů Kč. Dotace pokrývala pouze 80 % potřebných finančních prostředků. 20 % z celkových předkládaných výdajů projektu se MFF UK zavázala zajistit, což s sebou přinášelo velké riziko. S ohledem na nutnou finanční spoluúčast ve výši minimálně 2 milióny Kč z mimofakultních zdrojů byla během realizace projektu spuštěna dárcovská aplikace na adrese www.nase-rotunda.cz s názvem Naše rotunda, která i za přispění různých médií oslovila postupně přes více než 800 dárců. Částku na dofinancování projektu se podařilo shromáždit zhruba půl roku před jeho ukončením.

Na konci června 2016 se po téměř 18 měsících úsilí podařilo nejen dokončit archeologický průzkum, ale zároveň prostor rotundy stavebně zkolaudovat. Práce však ještě nekončily. V průběhu letních prázdnin byla nainstalována holografická projekce, vypracovány informační panely, instalován počítač s interaktivní prezentací, vyrobeny vitríny na některé nalezené exponáty a zveřejněna virtuální 3D prohlídka dostupná na stránce www.rotunda.pano3d.cz.

Přesně tři měsíce po kolaudaci byla rotunda sv. Václava 28. září 2016, tedy v Den české státnosti, slavnostně otevřena dárcům a dočkala se po téměř 400 letech dalšího svatováclavského zázraku, za kterým stály stovky lidí. Ministerstvo financí ČR a představitelé Norského království vybrali projekt mezi nejúspěšnější a nejzajímavější řešené z celého programového období financovaného Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norskými fondy. To byl jeden z důvodů, proč se závěrečná konference MF ČR o jejich implementaci v ČR konala 4. října 2016 přímo v refektáři MFF UK na Malé Straně. Pro účastníky konference navíc fakulta připravila komentované prohlídky čerstvě vzniklé expozice. Slavnostní konference ke znovuotevření rotundy za účasti mnoha novinářů, představitelů univerzity a Její Excelence velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletnerové se konala 12. října 2016.

Zajímavosti o rotundě

  • Rotunda byla zástupci donátora vybrána mezi nejvýznamnější projekty fondů EHP v celém projektovém období 2009 – 2014.
  • Celkové náklady záchrany a rekonstrukce byly vyčísleny na zhruba 10 mil. Kč, z toho 2 mil. Kč získala fakulta z prostředků věnovaných 800 dárci.
  • Restaurátoři strávili při rekonstrukci rotundy na místě téměř 6 000 hodin.
  • Archeologové vyzdvihli téměř 14 000 zlomků keramiky, 18 000 zlomků zvířecích kostí, 713 kusů strusky (23,8 kg) a 210 výrobků ze zvířecích kostí.
  • Tým zrealizoval 20 výběrových řízení a proplatil téměř 100 faktur.


Projektový tým a spolupracovníci

RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – vedoucí projektového týmu (MFF UK)
PhDr. Jarmila Čiháková – hlavní archeoložka (NPÚ)
ak. mal. Tomáš Rafl – hlavní restaurátor (Gema Art Group a.s.)
Jan Vrána – hlavní architekt (OSVČ)
Ing. Radek Budka – hlavní projektant (OSVČ)
Bc. et Mgr. Ilona Šimánková – asistentka vedoucího projektu (GVP, MFF UK)
RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová – manažerka publicity (MFF UK)
Ing. Jana Feřtková, Ing. Ivana Klepaczová – administrátorky (Fund Consulting)
Táňa Nováčková – finanční manažerka projektu (MFF UK)
Mgr. Galina Kiryushina – překlady (FF UK)
Ing. Lenka Šlitrová a Mgr. Iva Hladíková – projektové manažerky (MF ČR)
Martin Müller – geodet, asistent archeologického průzkumu (NPU)
Ing. Zdeněk Hošna – stavební dozor a koordinátor BOZP (OSVČ)
Mgr. Michal Trkal – projektový právník (AMKT)
Břetislav Horák, Roman Meďas– vizualizace a počítačové animace (Studio Horák)
Luboš Hrabák – tvůrce dokumentárního filmu (OSVČ)
Ing. Jiří Kadeřábek – interaktivní prezentace (Agionet s.r.o.)
Mgr. Luboš Veverka – mediální výstupy pro širokou veřejnost (MFF UK)
ak. soch. Petra Šťastná – výroba dlaždic (OSVČ)
Mgr. Radomír Šofr – propagační video portálu nase-rotunda.cz (ČT)
Ing. Monika Šmídová – dárcovská aplikace nase-rotunda.cz (Profion s.r.o.)
Jan Sládek – web nase-rotunda.cz (manGoweb s.r.o.)
Bc. Dana Drahná - administrace dárcovské aplikace (MFF UK) Chci si zahrát hru
0 Správných
pokusů
Přiřaďte správně dlaždici