Mediální ohlasy

Rekonstrukce rotundy získala výraznou mediální pozornost. O dění v rotundě během projektu informovala v reportážích 19krát veřejnoprávní média Český rozhlas a Česká televize, jak ve svých zpravodajských relacích, tak v různých publicistických magazínech. Rotundě a projektu její obnovy věnovala pozornost také celostátní tištěná média, např. National Geographic, Tajemství české minulosti, 100+1 ZZ, Týdeník školství či odborný archeologický časopis Staletá Praha. Obsáhlejší materiál publikovaly Lidové noviny, rotunda se stala hlavním tématem časopisu pro mládež ABC v září 2016. Téma čísla doplňovala vystřihovánka modelu stavby. V průběhu dvou let se informace o rotundě, nálezu unikátní dlažby a probíhající rekonstrukci objevila ve většině rozhodujících elektronických médií, včetně webových stránek hlavních tištěných periodik novinky.cz, idnes.cz, aktualne.cz, echo24.cz, denik.cz atp. Mediální ohlas pokračuje také po skončení projektu.

Současně v rotundě proběhla řada exkurzí, při nichž si rotundu a průběh prací prohlédli studenti a vědečtí pracovníci vysokých škol a dalších odborných pracovišť (např. VŠCHT, ČVUT, FF UK, NPÚ). Exkurzi absolvovali také studenti v programu celoživotního vzdělávání MFF UK. Projekt využili ve výuce také pedagogové z Katolické teologické fakulty UK.

Projekt záchrany vytvořil platformu pro zvyšování odbornosti a kvalifikace studentů restaurátorských a archeologických oborů. Přímo do záchranných prací v rotundě se zapojili posluchači Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kteří zde absolvovali školní praxi, přednášky a workshop. Studentka z Universitat Politecnica de Valencia v rámci programu Erasmus+ absolvovala v rotundě odbornou stáž v oboru restaurování památek. Zpracování a vyhodnocení osteologické analýzy archeologických nálezů je součástí doktorské práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Další studentka VSČHT pak projekt představila na archeometrické konferenci v Kalamatě v Řecku (41st International Symposium on Archaeometry) a příslušný článek byl publikován v recenzovaném sborníku.

Rotunda byla zástupci donátora vybrána mezi nejvýznamnější projekty fondů EHP v celém projektovém období 2009 – 2014 a prezentována na závěrečné konferenci věnované Norským fondům a jejich implementaci v říjnu 2016. Projekt je součástí výroční publikace o podpořených projektech v oblasti 16 EHP fondů v gesci Ministerstva financí. Vybrané mediální ohlasy jsou ke zhlédnutí zde.